Sint!

En smule sint nordnorsk fisker – etter at han hadde fått pålegg om å installere en “datadings” i båten sin.

Leave a Reply