SysAid

I starten på 2010 så tok vi en beslutning på jobb om å endre helpdesk verktøyet som vi bruker for våre driftskunder. Etter en del testing av forskjellige verktøy falt valget på SysAid fra Ilient. Verktøyet er fult ut ITIL kompatibelt, og er intuitivt å bruke. Vi brukte deler av juli måned på å sette opp verktøyet, og i august tok vi det i bruk.

SysAid-IT-logo2

Frem til nå har vi hatt stor glede av verktøyet, og nå kan jeg med glede se at ny versjon allerede er på trappene.

19. oktober kommer blir beta av versjon 7.5 lansert. Denne inneholder masse ny funksjonalitet som blir spennende å teste

Bla så introduseres det en ny kalenderfunksjon for sluttbrukere. calendar-in-end-user-portal calendar

Her kan sluttbrukeren gå inn å se når de kan forvente at oppdraget som de har meldt inn blir løst. Dette gjør at sluttbrukeren nå slipper å ringe helpdesk for å kunne se når forventet løsningstid er satt. Siden kalenderen er 100% integrert i helpdesken, vil datoen automatisk bli lagt ut i kalenderen basert på bla SLA krav.

Andre nyheter i versjon 7.5 som er varslet:

  • Mulighet for å disable assets. Fordelen med dette er at når f.eks. en PC blir avhendet, så kan vi si at denne er fjernet i SysAid uten å slette objektet. Dermed får vi beholdt historikken på maskinen.
  • Rapporteringen – det vil bli mulig å kombindere forskjellige rapporter for å lage egne rapporter. Dette gjør at vi kan ta innholdet fra en rapport, og legge inn i en ny rapport.
  • Prosjektmodulen blir forbedret. Nå vil det være mulig å sette avhengigheter mellom oppgavene i ett prosjekt. Dvs, at f.eks. oppgave 2 kan først starte når oppgave 1 er ferdig.

Dette er bare noen av nyhetene som kommer. Dette blir spennende, i alle fall for oss som driver med dette Nerdefjes

Leave a Reply