Polar RS400

Årets første innvestering er da unnagjort – Polar RS300x ble byttet til en Polar RS400 Smilefjes

rs400_hr_front_500x500rs400_hr_topleft_500x500

Avanserte løpefunksjoner

For utholdenhetsutøvere og løpere som trenger systematisk trening.

 • Hjelper deg med å unngå over- eller undertrening ved å veilede deg til å trene med riktig intensitet.
 • Måler detaljert informasjon om trenigen.
 • Polar Fitness-test måler aerob kondisjon i hviletilstand og varsler deg om fremgangen.
 • Leveres med Polar ProTrainer 5-programvare for gjennomgang, planlegging og opprettholdelse av en treningsdagbok.

Dataoverføring

 • Kombatibel med Polar ProTrainer 5 programvare – tilgjengelig med IrDa USB adapter
 • Kombatibel med polarpersonaltrainer.com – tilgjengelig med IrDa USB adapter

Klokkefunksjoner

 • 2 tidssoner
 • Bakgrunnslys
 • Brukervennlig batteribytte
 • Dato og ukedag
 • Display tekst på Engelsk, Tysk, Fransk og Spansk
 • Indikator for lite batteri
 • Klokke (12/24) med alarm og slumring
 • Påminnere

  Du kan stille inn påminnere for å varsle deg om ulike oppgaver eller treningsøkter, for eksempel for å minne deg på å drikke under en treningsøkt.

 • Tastelås

  Når du aktiverer tastelåsen, låses knappene på treningscomputeren for å unngå at uforvarende trykk forårsaker problemer, for eksempel når du trener.

 • Vanntett – 50 m

Minnefunksjoner

 • Lagringsindikator
 • Regulerbar lagringsrate -1 sek, 5 sek, 15 sek, 60 sek
 • Totaler

  Totaler inkluderer treningsdata fra siste tilbakestilling, slik at du kan følge med på treningen på lang sikt.

 • Treningsfiler (med oppsummering) – 99
 • Ukentlig historie

  Ukentlig historie innhenter ukentlige treningsdata. Ved å velge en uke kan du gjennomgå treningsdata for denne uken.

Pulsfunskjoner

 • Automatisk aldersbasert sone -bpm / %
 • Gjennomsnitt og makspuls for hver etappe
 • Gjennomsnitt, minimum og makspuls etter trening
 • HRmaks (aldersbasert)

  Det høyeste antall hjerteslag per minutt (bpm) under maksimal fysisk anstrengelse. Hvis du vil ha et røft anslag over makspulsen, trekker du alderen din fra 220. HRmax er et nyttig verktøy for å bestemme treningsintensiteten, fordi intensitetssoner kan angis ved hjelp av HRmax. I enkelte Polar-produkter angis makspulsen under Polar Fitness Test. Se også HRmax (Polar Fitness Test-basert).

 • HRmaks (Polar Fitness Test-basert)
 • HRmax (user set)
 • Manuell pulssone – bpm / %
 • Polar FintessTest
 • Polar OwnCal – kaloriforbuk
 • Polar OwnCode (5kHz) -kodet overføring

  Kodet overføring av puls låser automatisk inn en kode for overføring av pulsen til treningscomputeren. Treningscomputeren registrerer bare pulsen fra din sender. Koding forhindrer forstyrrelser fra andre treningscomputere.

 • Polar OwnOptimizer – personlig treningsstatus
 • Polar OwnZone -personlig pulssoner

  Polar OwnZone® bestemmer dine personlige pulsgrenser for en treningsøkt. Din fysiske tilstand kan variere alt etter dag og tidspunkt. Hvis du for eksempel er stresset eller trøtt, eller hvis du ikke fullt ut er restituert fra din siste treningsøkt, kan Polar fastslå dette på grunnlag av pulsen og veilede deg til det som for øyeblikket er din ideelle treningssone.

 • Polar sportssoner

  Polar sportssoner gir deg en enkel måte å velge og overvåke intensiteten i treningen din på, og til å følge med på sportssonebaserte treningsprogrammer. Treningen er inndelt i fem soner basert på prosentandeler av makspulsen: svært lett (50-60%HRmax), lett (60-70%HRmax), moderat (70-80%HRmax), hard (80-90%HRmax) og maksimal (90-100%HRmax).

 • Puls – bpm / %
 • Pulsbasert sone med alarm

  Du kan angi sonene for en treningsøkt basert på pulsen for å finne riktig intensitet. Når du går utenfor de forhåndsinnstilte sonene, varsler treningscomputeren deg med en alarm.

 • Treningsmengde – tilgjengelig via polarpersonaltrainer.com

S1 fotsensor funksjoner

 • Distanse – trening, runde og total

  Distanse (km, mi) kan stilles inn og måles på flere måter. Treningsdistansen viser tilbakelagt distanse under en treningsøkt. Tripdistansen viser distansen fra siste turtilbakestilling. Etappedistansen viser distansen for én etappe. Total distanse er den akkumulerte distansen siden siste tilbakestilling. Kilometertelleren viser samlet distanse, som ikke kan tilbakestilles.

 • Fart/hastighe- sanntid, gjennomsnitt og maks

  Fart (uttrykt i min/km eller min/mile) står for hastighetsfrekvensen. Fartsverdien brukes vanligvis under løping. Ved å angi en målfart kan du følge med på hvor raskt du må løpe for å nå en bestemt distanse i løpet av en forhåndsdefinert tid.

 • Fart/hastighetbasert sone med alarm

  Du kan angi pulssonene for en treningsøkt basert på hastighet. Når du går utenfor de forhåndsinnstilte sonene, varsler treningscomputeren deg med en alarm.

 • Running Index

  Running Index er basert på puls- og hastighetsdata som er målt under løpingen. Den gir daglig informasjon om ytelsesnivået, aerob kondisjon og energiforbruk under løpingen. Forbedring av løpseffektiviteten indikerer et bedre energiforbruk under løpingen.

 • Skovalg -innstillinger for 2 ulike sko

  Med funksjonen for skovalg kan du velge sko for en bestemt sensor i treningscomputeren og følge med på treningsdistansen for det bestemte skoparet.

Treningsfunskjoner

 • Antall runder -99
 • Automatisk runde lagring

  Med denne funksjonen kan du angi at treningscomputeren skal registrere etapper basert på en forhåndsinnstilt distanse, for eksempel hver kilometer.

 • Display zoom

  Med zoomfunksjonen for displayet kan du zoome inn informasjon på displayet under trening.

 • Grafisk pulssoneindikator

  Denne funksjonen viser grafisk på displayet hvilken sone du er i under en treningsøkt, noe som hjelper deg med å holde deg i ønsket intensitetssone.

 • HeartTouch – knappefri funskjon

  Når HeartTouch er på, kan du få tilgang til ulik treningsinformasjon under trening uten å trykke på knapper, for eksempel når hansker gjør det vanskelig å trykke på knapper, ved å føre treningscomputeren opp mot senderen.

 • Intervallbasert trening – puls / fart /distanse

  Opprett intervallbasert trening
  basert på veiledning om tid, puls, hastighet/fart eller distanse, med opptil tre tilknyttede timere eller distanser og opptil tre pulssoner.

 • Personlig dispaly – alle linjer

  Med denne funksjonen kan du konfigurere displayet på treningscomputeren til å vise informasjonen du trenger under treningsøkten. Konfigurer displayet på treningscomputeren eller i ProTrainer 5-programvaren.

 • Sonelås

  Funksjonen for sonelås hjelper deg med å komme opp i en viss intensitet. Du kan enten låse en sone før en treningsøkt eller i løpet av treningsøkten ved å trykke på en knapp når du er i ønsket sone.

 • Tids-eller distansebasert intervall timere

  Du kan for eksempel bruke timere som et treningsverktøy under intervalltrening for å finne ut når du bør bytte til en hardere eller lettere fase, og motsatt. Timerne kan være tids- eller distansebaserte.

 • ZonePointer
  ZonePointer er et synlig og bevegelig symbol på displayet på treningscomputeren som indikerer om du befinner deg innenfor den forhåndsinnstilte pulssonen. Denne funksjonen hjelper deg med å nå ønsket mål for intensitet/fart/hastighet/tråkkfrekvens.
 • Leave a Reply