11022011

Dagens dato er en palindrom – eller et palindromtall…. Nerdefjes

11022011

Et palindrom er et ord, utrykk eller tall som gir samme resultat enten det leses fra høyre eller venstre.

Ordet palindrom kommer fra de greske ordene palin (“tilbake” eller “igjen”) og dromos (“bane” eller “vei”)

Posted in Div

Leave a Reply