Psykologens teori

En psykolog har en teori som går ut på at jo oftere en har sex, jo mer lykkelig er en.
En dag hadde han forelesning og ville prøve ut denne nye teorien.
Det var kun menn i salen, noe psykologen syntes var greit for sammenligningens skyld.happy_face

Først spurte han hvor mange som hadde sex minst en gang for dagen:
– Omtrent halvparten tok opp hånden og ropte entusiastisk – “WHEEEeeeeyyyEEEE”

Så spurte han hvor mange som hadde sex minst en gang for uken:
– Omtrent halvparten av de som ikke hadde tatt opp hånden sist tok den opp nå og jublet – “Weeeeeee”

Deretter spurte han hvor mange som hadde sex minst en gang for måneden:
– Da virket det som om resten tok opp hånden, men ikke fullt så entusiastisk – “heeeeyy….”

Helt til slutt spurte psykologen for å bekrefte teorien, om det var noen som hadde sex en gang for året:
Der satt det en kar i salen og nærmest danset på stolen og viftet med armene – “JEG JEG JEG JEG, MEG, MEG!”

Psykologen undret seg noe fælt. Kunne han virkelig ta så feil?
Etter hans teorier ville en person bli mindre lykkelig jo mindre sex personen hadde.
Psykologen spurte mannen i salen, som enda jublet – hvordan kan det ha seg slik at du har sex kun en gang for året, og likevel er du så entusiastisk?
Da kommer det fra mannen:
“DET ER I KVELD, DET ER I KVEEEELD – I KVEEEEEEELD!!!”

Leave a Reply