WordPress Update

Det har kommet en sikkerhetsoppdatering til WordPress. (WordPress 3.1.1)

Anbefaler alle som har en WP blogg å installere siste oppdatering. Les mer om hva som er oppdatert HER.

Oppdateringen gjøres enklest fra admin verktøyet, via automatisk oppdatering.

Leave a Reply