Fakta om påsken

godpaske

  • Den kristne påsken feires på grunn av Jesu Kristi gjenoppstandelse etter tre dager i graven. Dette skjedde etter tradisjonen under den opprinnelige jødiske påskehøytiden, Pesach, som er til minne om jødenes utreise fra Egypt.
  • Påsken har flere viktige merkedager. Palmesøndag markerer Jesu reise inn i Jerusalem på et esel, hvor han blir hyllet som konge. På den følgende torsdagen, skjærtorsdag, delte Jesus nattverdsmåltidet med disiplene. Senere samme kveld ble han angitt av Judas i Getsemanehagen, forrådt med et kyss. På langfredag ble han dømt og hengt på korset, drept og senere begravet. På 1. påskedag, en uke etter palmesøndag, oppsto han fra de døde.
  • Feiringen av påske har ingen fast dato, men faller alltid på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, og kan derfor variere fra 22. mars til 25. april.
  • Denne dateringen ble fastsatt ved kirkemøtet i Nikea i 325 e.Kr. og tar faktisk ikke utgangpunkt i den jødiske påsken, men en romerske vårfeiring som markerer naturens gjenoppstandelse fra de døde under vinteren. Både før og etter møtet i Nikea, har dateringen av påsken vært et stridsspørsmål innen kirken.
  • Det norske ordet «påske» er kun en forvansking av hebraiske «Pesach». Det engelske navnet på «påske», «Easter», og det tyske, «Oster», er derimot avledet av navnet til den før-kristne gudinnen Eostre, som ble feiret i April måned.
  • Flere av symbolene vi forbinder med påske har også en før-kristen og ikke-kristen opprinnelse, knyttet til den vårlige gjenoppstandelsen etter vinteren. Den gule fargen henspiller seg på solen, som har kommet tilbake, og påskeliljen er et symbol på rent liv.

Kilde: studvest.no

Leave a Reply