Påskedag

137068_200_9999_0_0_0_0Fakta om påskedagen

Påskedag, også kalt første påskedag, er en helligdag som i kristen tradisjon feires til minne om Kristi oppstandelse.

Tidspunktet for påskedagen i den gregorianske kalenderen blir beregnet etter påskeformelen.

Norges lover (1995-02-24 nr 12: Lov om helligdager og helligdagsfred) definerer første påskedag som første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars (ved skuddår 20. mars).

Andre påskedag er første mandag etter første påskedag. Påskedagen innleder for øvrig påskeuka, det vil si uka etter fastetida, altså fram til første søndag etter påske, og ikke, som flere feilaktig tror, uka mellom palmesøndag og første påskedag. For mange kristne er påsken en religiøst sett viktigere høytid enn jul.

Feiringen av påskedagen starter i mange kirkesamfunn med påskevigilien sent på påskeaften. Opprinnelig våket man hele natten, men i moderne tid er dette sjelden.

Påskedagen er den første dagen i en oktav. De påfølgende dager frem til neste søndag har derfor, liturgisk sett, samme status som søndager.

Påskedag markerer også slutten på fastetiden, og dette markeres av mange med et stort påskemåltid. Lam er spesielt vanlig.

I mange land får barn påskeegg på påskedag. Skikkene omkring dette varierer; i noen land får man papp- eller plastegg fylt med godteri, mens man i andre gjemmer sjokoladeegg (lagt av påskeharen) som barna leter etter.

Kilde: wikipedia.no

Leave a Reply