Utfordring!

Hvis du spiser deg selv, blir du da dobbelt så stor eller forsvinner du helt?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *