RSS fra Google+

rssHar du behov for å få RSS feed fra en Google+ konto? Da har http://plusfeed.appspot.com/ laget en løsning for deg.

Legg inn din Google + konto streng (f.eks 116114715805393419968 ) etter URLen, og du får feed fra din konto.

Her er for min konto: http://plusfeed.appspot.com/116114715805393419968

Du finner ditt kontonr ved å trykke på navnet ditt i Google+

Leave a Reply