Atea Community

Torsdag 17.november er det siste runde med årets Atea Community. Det er fortsatt ledige plasser igjen, så det er ikke for sent å melde seg på! Litt usikker på hva Atea Community er?

Atea Community er Norges største og beste IT-begivenhet. En IT-begivenhet hvor du får med deg et skreddersydd faglig program og en unik mulighet til å møte verdens ledende produsenter og teknologitilbydere. På Atea Community får du presentert morgendagens teknologi og hvordan vi i Atea og våre partnere allerede brukere denne.

Årets Key Note Speaker er Daniel Domscheit-Berg fra Wikileaks. Legg også spesielt merke til hvem som holder foredraget kl. 13.2o rundt Optimalisering, effektivisering,
og automatisering av tjeneste-leveranser fra IT. 🙂

17.November er det Oslo og Telenor Arena som er plassen å være.

Agenda for Oslo

08:30 Registrering og messevandring
09:00 Offisiell åpning av messeområdet
09:30 Plenumsforedrag
11:00 Lunsj og messevandring   
Parallellsesjoner:
Fargekoder på tema:
Kommunikasjon
Behovet for sikre, tilgjengelige nettverk- og nettverkstjenester er stadig økende og Atea er Nordens største leverandør og kompetanse-senter innenfor nettverk- og datakommunika-sjon. Få innspill på nyheter, muligheter og drivere innen nettverk- og datakommunika-sjon
Klienter
Klientløsninger er mer enn bare et operativsystem, det omfavner hele livssyklusen fra innfasing, oppgradering, migrering og utfasing.
Fokuset her er brukeropplevelsen og muligheter til å hvilke elementer bør du tenke på når du skal utforme en moderne klient-strategi.
Muligheter med dagens teknologi og innspill til å kanskje gjøre ting på en annen og enda mer effektiv måte.
Unified Communication
Atea har lang erfaring innenfor løsningsområdet Unified Communication som  enkelt sagt er samhandlings- og kommunikasjons-løsning som viser status på brukernes tilgjengelighet (“presence”) som fundament og gir enkel tilgang til funksjoner som hurtigmeldinger, applikasjon deling og telefoni- og videokonferanse.  Passer for alle som har samhandling og effektivitet på agendaen – altså jobbe smartere!
Datasenter
er fokusert på personer som er opptatt av teknologi, muligheter og utfordringer relatert til datasenteret. Enten det er via en sky tjeneste, virtualisering av egen infrastruktur eller datasenter drift
Vellykket IT-prosjekt &
Atea er Nordens største aktør på implementering og utrulling av IT-infrastruktur-prosjekter. Vårt prosjektledermiljø har stor bredde i kompetanse og erfaring med sertifiserte prosjekt-ledere innenfor PRINCE2 i tillegg til mer teknisk rettede prosjektledere.
For deg som ønsker innspill på hva Atea og Metier har gjort innenfor dette område for å imøtekomme de forventninger som skapes hos våre kunder

Opp-summering fra Gartner-konferansen i Barcelona november 2011
For deg som ikke hadde anledning til å dra på Gartner-konferansen i år får du oppsummer-ingen på Community
Tema Sikre løsninger
Ledelse/Løsning/ alle
Skyen i siktet
Ledelse/Løsninger/ alle
Attraktiv arbeidsplass
Ledelse/HR/ØK/ bruker
Teknisk Dypdykk (best praksis) Teknisk/ konsulenter Vellykket IT-prosjekt & Oppsummering fra Gartner-konferansen i Barcelona november 2011
12.15
Sikkerhet som en tjeneste i nettverket.
Kan vi overlate sikkerheten til brukeren når alle tar med sitt eget utstyr?
Foredragsholdere: Aleksander Bjørtuft og Hans Petter Normann, Atea
Cloud?
Når bruker du Office365, når bør du ikke gjøre det, og hvordan kan du kombinere? Exchange, Sharepoint, Lync og Office sett opp mot Office365. Live demo
Foredragsholder: Tom Bjærum, Atea
“Jobben” er en tilstand og ikke et fysisk sted.
Hvilke elementer bør du tenke på når du skal utforme en moderne klient-strategi? Vi gir deg innblikk i hvilke muligheter dagens teknologi og vårt anerkjente rammeverk Atea7 design gir innen klientdrift. Er drift av klienter en strategisk oppgave for din IT-avdeling? Vi gir deg valget enten du vil bygge opp drifts-konsepter i eget hus eller sette bort driften til Atea. Få et innblikk i muligheter med dagens teknologi

Foredragsholder: Arild Fevang, Atea
Utnytte ny/-eksisterende hardware optimalt med hjelp av de nye mulighetene i vSphere v5
Teknisk demo av det som er mest spennende.

Foredragsholder: Kay Moen og Ronny Talberg, Atea
Prosjektledelse, trender og utvikling Finnes det en beste praksis innenfor dette viktige området?
Foredrag fra Metier som er et ledende konsulent- og IT-selskap som leverer
tjenester og løsninger innenfor prosjekt-basert ledelse til privat og offentlig sektor.Metier er en totalleverandør med fokus på å forstå de forretningsmessige utfordringer
prosjektorienterte virksomheter har – hør dette spennende foredraget som belyser faget prosjektledelse, trender og utvikling.
Foredragsholder: Halvar Kilde, Metier
13.20
Sikring av endepunkter.Konsekvenser av den digiale revolusjonen. Facebook, Twitter, LinkedIn m.m. Sikkerhetsutfordringer med den digitale revolusjonen

Foredragsholdere: Bjørn Tveøy og Øystein Vandvik, Atea
Veien til skyene
Hvordan kommer du dit?
Hva betyr det for bedriften og for brukerne?
Hvordan blir du forberedt for nye tjenester i nettverket?

Foredragsholder: Øyvind Ellefsen, Atea
Optimalisering, effektivisering,
og automatisering av tjeneste-leveranser fra IT.

Hva er mest lønnsomt? Gjøre alt selv? Eller få tilgang på lokal kompetanse og driftstjenester?
La proffen gjøre jobben
Verdiskapning og fokus på kjernevirksomhet – hva er riktig for deg?

Foredragsholdere: Lars Rønning, Atea
Citrix og Lync/Softphone?
Kan du kjøre telefoni og video over Citrix tynnklient? Vi viser muligheter og begrensninger gjennom presentasjon og demo

Foredragsholder: Bjørnar Selvén, Atea
Ateas beste praksis innenfor prosjekt-ledelse
Et vellykket IT prosjekt – fra tilbud til leveranse
• Hva har Atea selv gjort?
• Kompetanseheving (PRINCE2, GPL)
• Strukturkapital
• Atea sine erfaringer med vellykkede IT-prosjekt
• Kundeeksempler
Foredragsholdere: Arna Gjerland og Tom Kleven, Atea
14.25
Den optimale samhandlings-løsningen.
Er det kun Microsoft Lync som gjelder, eller kan PBX og mobiloperatør integreres? Sesjonen vil belyse (integrasjons-)mulighetene med løsninger fra Avaya, Aastra, Cisco, Telenor og NetCom

Foredragsholdere: Karin Løkke og Øyvind Rusten, Atea
Optimal lagringsløsning for cloud infrastruktur.Hvordan bør lagringen tilpasses  de tøffere kravene fra applikasjonene (Eks VDI).
Demo av en moderne lagringsløsning.

Foredragsholdere: Arild S. Birkelund, Daniel Lorks og Arnt Erik Bohinen, Atea
Fremtidsutsikter innenfor kommunikasjon –Det teknologiske samfunnet i 2020.
I 2020 vil vi ikke lenger dra på jobb; jobben vil finnes i en virtuell verden hvor vi har tilgang til alle tjenester vi trenger, når som helst, hvor som helst. Bedrifter vil bli virtuelle og de store hoved-kontorene vil bli borte

Foredragsholder: Steinthor Bjarnason, Cisco
Live utrulling av Windows 7 med applikasjoner og self-service vha Spintop og SystemCenter
Få en ”aha-opplevelse” av hvor enkelt dette kan gjøres når du har de riktige verktøyene og lokal kompetanse

Foredragsholder: Tom Bjærum, Atea
15.30
Det riktige valget!
Hva bør du i dag velge av cloud-løsninger for datasenteret for at din bedrift skal få økonomiske og forretningsmessige fordeler?
Demo.

Foredragsholdere: Øyvind Hind Haug og Frank Stian Svingen, Atea
Hvordan kan mindre og større bedrifter tilpasse seg en IT verden i endring?
IT-landskapet er i dramatisk endring, der vi opplever en brytningstid mellom menneske og teknologi. Hvordan kan IT levere det fremtidens brukere krever, og samtidig ivareta forretningens krav til sikkerhet og kontroll?
Vi ser på hvordan trender som Consumerization, Cloud, VDI og IT-as-a-Service påvirker hvordan IT må omstille seg.
Foredragsholder:
Bjørn Uddal, Technical Director, Appsense
Med IT som konkurransefortrinn og virkemiddel
Er du og din bedrift bevisst på bruk av sosiale media?
Microsoft Office 2010 har standard integrasjon med sosiale media. Dette tvinger bedrifter til å sette sosiale media på dagsorden. Vi vil i denne sesjonen belyse noen muligheter, begrensninger og fallgruver en bør hensynta ved oppstart. Vi bruker eksempler fra facebook, twitter, LinkedIn, Lync/ SharePoint og Blogg. Du kan allerede nå følge oss på twitter med #AteaUC

Foredragsholder: Ståle Hansen, Atea
IP v6
Verden er tom for IP adresser IPv4.
Teknisk dypdykk i IPv6
Beste praksis overgang til IPv6 i et nettverk i full drift

Foredragsholder: Håvard Nyhus, Atea
Høydepunkter fra Gartner-konferansen i Barcelona november 2011
For deg som ikke hadde anledning til å dra på Gartner-konferansen i år, får du oppsummeringen på Atea Community
• Det riktige valget” – oppsummering fra Gartner og fokus på 2012
• Gartners Topp 10 strategiske teknologi-områder for 2012 (noen endringer/ nyheter?)
• IT sjefenes prioriterte teknologi-valg for 2011 – innspill til planer for 2012 ->
• Kostoptimaliserings-områder og innspill fra de ledende aktører
• Potensielle utfordringer – «nyttige innspill»
• Oppsummering
16:15 Messevandring med konkurranser og servering
17:00 Key Note speaker: Daniel Domscheit-Berg, Wikileaks
18:00 Middag med underholdning
21:00 Offisielt program slutt
Posted in IT

Leave a Reply