Netflix – Vilkår for bruk

Netflix har, som sikkert de aller fleste vet, kommet til Norge.

Men er alle klar over hva man egentlig aksepterer når man godkjenner “Vilkår for Bruk” når man oppretter en konto ?

 

Hvis man ser på vilkårene man aksepterer så står det bla

Disse vilkårene for bruk innebærer at alle tvister mellom deg og Netflix vil bli løst ved BINDENDE VOLDGIFT. DU SAMTYKKER I AT DU FRASIER DEG ENHVER RETT TIL RETTSLIGE SKRITT for å hevde eller forsvare rettighetene dine under denne kontrakten (med unntak for mindre saker som kan avgjøres i forliksretten). Rettighetene dine vil bli bestemt av en NØYTRAL VOLDGIFTSMANN/MEKLER og IKKE en dommer eller jury, og krav kan ikke framstilles i form av gruppesøksmå

I Voldsgiftavtalen står det bla å lese

Du og Netflix er enige om at eventuelle tvister, krav eller kontroverser som følge av, eller på noen måte relatert til, Netflix-tjenesten, inkludert nettstedet, brukergrensesnittene, disse vilkår for bruk og denne voldgiftsavtalen, skal fastsettes ved bindende voldgift i stedet for i de alminnelige domstolene. Voldgift er mindre formelt enn et søksmål. Voldgiften ledes av en nøytral voldgiftsmann, i stedet for en dommer eller jury, har mer begrenset fremlegging av dokumenter enn i en rettssal, og har svært begrensede muligheter for anking til domstolene. En meglingsmann kan tilkjenne samme erstatning og oppreisning som en domstol. Gjennom å godta disse vilkår for bruk samtykker du i at tolkingen og håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen er underlagt den føderale voldgiftsloven i USA, U.S. Federal Arbitration Act, og at både du og Netflix frasier dere retten til en juryprosess eller deltakelse i gruppesøksmål. Denne voldgiftsbetingelsen gjelder selv etter at denne avtalen er oppsagt og Netflix-medlemskapet ditt har opphørt.

Lurer på om dette er lov ? Kan en leverandør si at man ikke skal kunne forholde seg til en eventuell domstol? Trodde ikke man kunne fraskrive seg slike ting i Norge.. Noen som vet? 🙂

Posted in IT

Leave a Reply