10 sykkelvettregler fra NCF

sign-26553_640Det er veldig mange som har veldig mange meninger om sykling i trafikken. Enten er det bilisten som er en tulling, eller syklisten som er en tulling. Mange tolker reglene slik at de passer seg selv best.

Når det gjelder sykling i trafikken så er det vegtrafikkloven som gjelder. Men det som gjør det vanskelig er at det ikke er 110% klart hvordan syklister skal forholde seg til alle mulige ting. Derfor har Norges Cykleforbund laget 10 enkle punkter som alle som sykler i trafikken (og alle bilister) bør lese over. For en ting er helt sikkert, det er alltid syklisten som taper hvis uhellet er ute!

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei

 1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.
 2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.
 3. Fakta om forbikjøring.
  a. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
  b. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.
 4. Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.
 5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.
 6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.
 7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.
 8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.
 9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.
 10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

Leave a Reply